Bater > Rekombinační zátka >

Rekombinační zátka

korki-rekombinacyjne_0
BATER vyvinul a nechal si patentovat rekombinační zátku, která prakticky eliminuje nutnost doplňovat vodu v klasických bateriích s tekutým elektrolytem a zároveň snižuje riziko výbuchu na úroveň baterií VRLA. Díky tomu snižujeme provozní náklady a náklady spojené s ventilací místnosti.

Proč je dobré používat rekombinační zátku?

Při nabíjení chemických zdrojů elektrické energie probíhají vedlejší procesy rozpadu vody obsažené v elektrolytu na kyslík a vodík. Tyto plyny při uvolnění do atmosféry vytvářejí nebezpečí výbuchu. Zároveň dochází k úbytku vody v elektrolytu a je nutné ji pravidelně doplňovat. Způsobem, jak těmto negativním jevům zabránit, je použití metody vnější rekombinace plynů. Rekombinační zátka BATER zabraňuje úniku plynů z akumulátoru přímo do atmosféry. Zároveň umožňuje doplňovat nepatrné úbytky vody, což u baterií VRLA nelze.

Proto mají také klasické baterie s rekombinační zátkou značně delší životnost než baterie VRLA, u nichž nelze doplňovat úbytky vody.

Produkty v kategorii Rekombinační zátka

BATER Rekombinační zátka regulovaná dvoucestným ventilem RecPlug2
korek-rekombinacyjny-typ2BATER vyvinul rekombinační zátku regulovanou dvoucestným ventilem, která mění baterii OPzS ve VRLA! Již brzy v nabídce! K čemu nová zátka? Díky ní lze konečně spojit výhody baterií s tekutým elektrolytem (životnost přes 20 let, stabilita, spolehlivost a předvídatelné chování) …vice...
BATER Standardní rekombinační zátky RecPlug1
BATER je výrobcem rekombinačních zátek RecPlug1-500 a RecPlug1-1000. Řešení BATER má jednoduchou a spolehlivou konstrukci. Umístění rekombinačního zařízení, které umožňuje průtok plynu katalytickým ložem a ložem pohlcovače, přímo v plynovém prostoru akumulátoru účinně zabraňuje úniku plynů z akumulátoru do atmosféry. …vice...