Bater > Trakční baterie > Doplňkové systémy pro trakční baterie >

Doplňkové systémy pro trakční baterie

Systém mísení elektrolytu EUW a ústřední systém doplňování vody BFS prodlužuje životnost baterie, značně snižuje její provozní náklady a zvyšuje její dispoziční schopnost. Tyto systémy jsou nezbytným vybavením baterií u velkých parků přepravních vozíků. U všech trakčních článků PzS a PzB (kyselino-olověných s tekutým elektrolytem) vyráběných firmou BATER lze instalovat oba systémy.

Produkty v kategorii Doplňkové systémy pro trakční baterie

Systém centrálního doplňování vody BFS (Battery Filling System)
bfs baterBFS (ústřední systém doplňování vody) snižuje provozní náklady a zvyšuje dispoziční schopnost baterie díky automatickému současnému doplňování vody ve všech článcích baterie. Nutnost doplňovat eletrolyt v trakčních kyselino-olověných článcích je způsobena hlavně ztrátou vody během provozu baterie. Doplňování vody zajišťuje …vice...
Systém mísení elektrolytu EUW
euw-baterEUW (systém mísení elektrolytu) prodlužuje životnost baterie, značně snižuje její provozní náklady a zvyšuje její dispoziční schopnost. U všech trakčních článků PzS a PzB (kyselino-olověných s tekutým elektrolytem) vyráběných firmou BATER lze instalovat systém mísení elektrolytu. Mísení elektrolytu v článcích …vice...